De énige Nederlandse makelaar in Wallonië | +32 (0)4 383 56 59 / +32 (0)4 246 53 04|

Onze contracten : goedgekeurd door het FOD Economie

Het beroep van vastgoedmakelaar is in België bij wet geregeld.

Schakelt u een makelaar in voor de verkoop van uw vastgoed, dan sluit u samen met de makelaar een overeenkomst : een contract waarin onder meer de omschrijving van het goed, de prijs, de verplichtingen van de makelaar en de verplichtingen van u als consument zijn vastgelegd.

logo economie
Het FOD Economie
(het Ministerie van Economische Zaken) is toezichthouder op de juiste inhoud van de makelaars contracten.
Helaas zijn er behoorlijk veel makelaars die de regels aan hun laars lappen en met overeenkomsten werken die de consument onvoldoende bescherming biedt.

Verzeker u dus van een juiste keuze : De contracten van BLIM.BE Makelaars zijn goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken.

U wilt uw vastgoed verkopen

Schakelt u ons in om uw vastgoed te verkopen, wat mag u dan van ons verwachten?

Wanneer u besluit uw woning via blim.be makelaars te verkopen dan kunt u zeker zijn van een grondige voorbereiding. Een goede waardebepaling, bouwkundig, juridisch en kadastraal onderzoek, een uitgebreid marketingplan. Kortom : alles is gericht op een probleemloze verkoop met goed resultaat.
Wij omschrijven objecten zeer compleet, met vermelding van prijs, adres en maatvoering.
Adverteren in de geschreven pers doen wij louter gericht en daar waar wij vermoeden dat onze advertenties onder de aandacht komen van de juiste doelgroep.
Op internet is blim.be makelaars goed vertegenwoordigd. Uitgebreide en goed leesbare objectinformatie, aangevuld met beeldmateriaal wordt opgemaakt in twee talen : Frans en Nederlands. De publicaties staan uiteraard op onze eigen veel bezochte website, maar worden eveneens geplaatst op andere relevante vastgoed portaals in Nederland en België, zoals bijvoorbeeld in beiden talen op immoweb.be.
In onze etalages - allen strategisch gelegen, aan winkelstraten bijvoorbeeld- presenteren wij ons aanbod aan langslopend publiek.

De makelaars van blim.be makelaars zijn ofwel in Nederland, ofwel in België, ofwel in beiden landen opgeleid. De juridische verschillen tussen beide landen kennen wij dus.
BLIM.BE Makelaars is een drietalig kantoor, wat een vlotte communicatie tussen koper en verkoper van verschillende taalgebieden bevordert.

Duidelijkheid en openheid zijn onze drijfveren en dat maakt het verschil: BLIM.BE Makelaars is een uitermate consumentvriendelijk en betrouwbaar kantoor.

Onze aanpak lichten wij u graag toe in een oriënterend en vrijblijvend gesprek.

U wilt vastgoed aankopen

Als u vastgoed koopt dat wij in portefeuille hebben, waaruit blijkt dan die andere aanpak?

De dienstverlening van een makelaar zal u niet onbekend zijn. In Nederland is het heel vanzelfsprekend dat een makelaar wordt ingeschakeld bij de verkoop van een woning en dat kandidaat kopers zich laten bijstaan bij een aankoop door hun 'eigen' makelaar. De makelaar van de verkopers en de makelaar van de aankopers voeren de onderhandelingen over prijs en secundaire voorwaarden samen, teneinde een koop te sluiten waar verkopers en aankopers zich goed in kunnen vinden.
In België gaat dat toch wel wat anders. Huiseigenaren buiten de steden schakelen lang niet altijd een makelaar in, maar plakken een zwart/oranje vel tegen het raam waarop 'te koop' staat en een telefoonnummer van de eigenaar of diens waarnemer. De prijs die de verkoper vraagt voor zijn eigendom is wat uit de lucht gegrepen en documentatie ontbreekt in veel gevallen. Kopers weten zich niet juist geïnformeerd over de bestemming en of het aangebodene gebouwd is volgens de vereiste vergunningen. Er wordt afgegaan op de goedbedoelde informatie die de verkoper verschaft, welke informatie achteraf soms niet geheel conform de realiteit blijkt te zijn, met alle nare gevolgen van dien.
Dan is er natuurlijk het taal aspect. Kopers menen alles goed te hebben begrepen, maar in geval van betwisting zou de verkoper geneigd kunnen zijn om het verschil in taal in te zetten als argument om uw klachten van tafel te vegen. Met de komst van stedelingen en kopers van buiten de landsgrenzen zien lokale huiseigenaren in dat het verkopen van hun huis niet meer gaat als in vroeger tijden. De consumentencultuur is veranderd en kopers zijn niet langer zonder meer bereid om een woning te kopen waarvan de antecedenten, de bestemming, de bestemmingsplannen en een juist getaxeerde marktwaarde onbekend zijn.
Een kandidaat koper die zijn 'eigen' makelaar meebrengt wordt echter door verkopers, maar meer nog door de meeste Belgische makelaars, ervaren als iets héél vreemds, simpelweg omdat men hier dat gebruik niet kent.

BLIM.BE Makelaars ziet niets liever dan dat verkopers even tevreden zijn als kopers. Dat vergt een aangepaste aanpak. Wij combineren de Belgische normen van van onze beroepsgroep met de normen die voor Nederlanders bekend zijn. Wij informeren onze Belgische opdrachtgevers daarom vooraf over de eisen die Nederlandse koper stelt aan de begeleiding bij een aankoop.

Onze opdrachtgevers weten dus dat wij zijn belangen behartigen en tegelijkertijd het belang van de koper niet uit het oog verliezen.
Een kandidaat koper wordt door ons gelijkwaardig bijgestaan als onze verkopende opdrachtgevers.

Voor u een garantie en voor ons een zekerheid, want wij zien de koper van nu als verkoper in de toekomst graag weer bij ons terug.

Tot genoegen, uw vastgoed-expert,

Sjef Wanders

© Blim.be, realisatie door: Inconel B.V.